Oscillococcinum gra.30x1g

PDK 2590652
Výrobca BOIRON
ATC HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
ŠUKL 0180219
FTS speciality
Informácie Humánny liek
Stav skladom
Počet
22,52 €

ČO JE Oscillococcinum A na čo sa používa

Oscillococcinum je homeopatický liek. Používajte ho podľa rady odborníka na homeopatiu. V prípade výdaja bez lekárskeho predpisu prípravok používajte podľa návodu na použitie, ktorý je uvedený na obale a v bode Ako sa Oscillococcinum užíva.

SKÔR AKO POUŽIJETE Oscillococcinum UŽÍVAŤ

Neužívajte Oscillococcinum 

ak ste alergický / á (precitlivený / á) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek.

Zvláštna opatrnosť pri užití lieku Oscillococcinum je potrebná
Ak vám lekár povedal, že sa u vás prejavuje intolerancia (neznášanlivosť) niektorých cukrov, kontaktujte ho predtým, než začnete užívať tento liek.

Užívanie iných liekov
Informujte lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali (a) v poslednom čase, a to aj o liekoch, ktoré sú viazané na lekársky predpis.

Tehotenstvo a dojčenie
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Oscillococcinum nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Oscillococcinum
Obsahuje sacharózu a laktózu.

AKO SA Oscillococcinum UŽÍVA

Perorálne podanie.

Ak si nie ste istý (á), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Obvyklé dávkovanie lieku je:

Deti a dospelí:
Preventívne užívať 1 dózu týždenne.
Od prvých príznakov užiť 1 dózu čo možno najskôr a následne užívať 1 dózu 3x denne po dobu 1 až 3 dní.
Celý obsah jednej dózy nechať rozpustiť pod jazykom alebo v malom množstve vody.

Možné vedľajšie účinky

Podobne ako všetky lieky, aj Oscillococcinum vedľajšie účinky, ktoré sa neprejavia u každého.

Žiadne nežiaduce účinky neboli doteraz zaznamenané.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii, oznámte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

AKO Oscillococcinum UCHOVÁVAŤ

Tento liek nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky uchovávania.

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Neužívajte Oscillococcinum po dátume exspirácie uvedenom na škatuli.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Homeopatický prípravok bez schválených terapeutických indikácií.

Homeopatia je liečebná metóda založená na princípe podobnosti. Využíva špeciálne riedených a dynamizovaných účinných látok bez dosiaľ známych nežiaducich účinkov.

O správnom použití lieku Oscillococcinum sa prosím informujte u odborníka na homeopatiu - u lekára, lekárnika alebo na verejne prístupné odborné informačnej službe na telefóne 224 835 090 alebo na internetovej adrese tejto služby: http://vpois.boiron.cz.

Čo liek Oscillococcinum obsahuje

Liečivo v 1 dóze s 1 g perorálnych granúl je:
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K ................. 0,01 ml

Ďalšie zložky sú:
sacharóza, laktózu.

Ako Oscillococcinum vyzerá a obsah balenia

Perorálne granule v jednodávkovom obale, dóza s obsahom 1 g.
Balenie obsahuje 30 dóz po 1g.
Balenie obsahuje 6 dóz po 1 g.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimu, Francúzsko

Výrobca
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francúzsko.

Ďalšie informácie o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:
BOIRON CZ, s. R. O., Pobrežná 3/620, 186 00 Praha 8, tel .: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Skratky uvedený na obale: LOT = číslo šarže, EXP = použiteľné do.

Písomná informácia bola schválená 19.9.2013.

 

 

 

Oscillococcinum

OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů. Čtěte pozorně příbalový leták.

Odborný garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová