Stodal sir.1x200ml

Zľava
PDK 3352713100063
Výrobca BOIRON
ATC FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
ŠUKL 0060073
FTS Rostlinné preparáty a čaje
Informácie Humánny liek
Stav skladom
Počet
6,99 € 6,19 €

Tradičný rastlinný liek používaný na všetky typy kašľa.

  • Liek môžu používať dospelí, mladiství a deti od 2 rokov. Deti od 2 do 4 rokov môžu liek užívať len po porade s lekárom.

Použitie tohto tradičného rastlinného lieku je založené výlučne na skúsenosti z dlhodobého použitia.

SKÔR AKO POUŽIJETE Stodal UŽÍVAŤ
Neužívajte Stodal
- ak ste alergický / á (precitlivený / á) na liečivá alebo na niektorú z ďalších zložiek
- ak trpíte zápalom žalúdka
- ak máte žalúdočné vredy.

  • Zvláštna opatrnosť pri užití lieku Stodal je potrebná v prípade neznášanlivosti niektorých cukrov, diéty s nízkym obsahom cukru alebo u diabetikov, pretože tento liek obsahuje sacharózu.
  • Tento liek obsahuje 1,74% V / V etanolu (alkohol).

Použitie tohto prípravku je škodlivé pre alkoholikov. Obsah etanolu je nutné vziať do úvahy u tehotných a dojčiacich žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s ochorením pečene, mozgovým ochorením, poranením mozgu alebo epilepsiou.

Ak sa u Vás objaví horúčka, dýchavičnosť alebo hnisavý hlien počas užívania lieku, poraďte sa s lekárom.

Užívanie iných liekov
Nie je známe.

Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali (a) v poslednom čase, a to aj o liekoch, ktoré sú viazané na lekársky predpis.

Tehotenstvo a dojčenie
Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete užívať akýkoľvek liek.

Pretože nie sú k dispozícii dostatočné údaje o používaní lieku u tehotných a dojčiacich žien, a pretože prípravok obsahuje etanol, jeho užívanie v období tehotenstva a dojčenia sa neodporúča.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Štúdia na ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Ovplyvnenie sa nepredpokladá.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Stodal
Prípravok obsahuje sacharózu a etanol.
½ čajovej lyžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g etanolu a 1,875 g sacharózy.
1 čajová lyžička (5 ml) obsahuje 0,069 g etanolu a 3,75 g sacharózy.
1 polievková lyžica (15 ml) obsahuje 0,206 g etanolu a 11,25 g sacharózy. Množstvo alkoholu v tejto dávke zodpovedá 2,18 ml vína alebo 5,22 ml piva.

Vzhľadom na obsah etanolu je prípravok škodlivý pre pacientov trpiacich alkoholizmom a ďalej je nutné túto skutočnosť vziať do úvahy u detí, tehotných a dojčiacich žien a vysoko rizikových pacientov (pozri časť 2 Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Stodal je potrebná).

Ak vám lekár povedal, že trpíte intoleranciou (neznášanlivosťou) niektorých cukrov, poraďte sa s ním predtým, ako začnete tento liek užívať.

AKO SA Stodal UŽÍVA
Vždy užívajte Stodal presne podľa pokynov uvedených v tejto písomnej informácii. Ak si nie ste istý (á), poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Obvyklé dávkovanie lieku je:
Deti od 2 do 4 rokov: užíva sa ½ čajovej lyžičky (2,5 ml) 3-5x denne.
Deti od 2 do 4 rokov môžu liek užívať len po porade s lekárom.
Deti od 5 do 11 rokov: užíva sa 1 čajová lyžička (5 ml) 3-5x denne.
Dospelí a mladiství od 12 rokov: užíva sa 1 polievková lyžica (15 ml) 3-5x denne.

Prípravok užívajte najviac 10 dní. Ak sa príznaky zhoršia alebo sa nezlepšia do 5 dní u dospelých alebo do 3 dní u detí, poraďte sa s lekárom.

Ak zabudnete (a) užiť Stodal
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili (a) vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Možné vedľajšie účinky
Podobne ako všetky lieky, aj Stodal vedľajšie účinky, ktoré sa neprejavia u každého.

U citlivých osôb sa môžu objaviť zažívacie ťažkosti.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, oznámte to prosím svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

AKO Stodal UCHOVÁVAŤ
Uchovávajte mimo dosahu detí.

Stodal nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na škatuli.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo Stodal obsahuje

Liečivá sú
Drosera tinktúra ................................................ .................................................. ..0,95 g
Pulsatilla 6 CH ............................................... .................................................. ...... 0,95 g
Rumex crispus 6 CH .............................................. ................................................ 0, 95 g
Bryonia 3 CH ............................................... .................................................. ........ 0,95 g
Ipekakuány 3 CH ............................................... .................................................

Euspongia officinalis 3 CH ......................................... ............................................ 0,95 g

Sticta pulmonaria 3 CH ................................................. .......................................... 0,95 g   Kalii stibii tartras 6 CH .................................................. ......................................... 0,95 Myocardium 6 CH ... .................................................. ............................................. 0,95 gDactylopius coccus 3 CH ................................................ ........................................ 0,95 gBalsami tolutani Sirupus .... .................................................. .................................. 19,00 gPolygalae Sirupus ........... .................................................. .................................... 19,00 g

Ďalšie zložky sú
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, etanol 96% V / V.

Ako Stodal vyzerá a obsah balenia

Stodal má formu sirupu. Je zabalený v škatuľke obsahujúcej fľaštičku s objemom 200 ml.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
BOIRON, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimu, Francúzsko.

Skratky uvedený na obale:
LOT = číslo šarže
EXP = použiteľné do

 

 

 

STODAL je tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 2 let. Čtěte pozorně příbalový leták.

Odborný garanti: Mgr. Michaela Snídalová, Mgr. Zuzana Ringlová