GYNELLA - Prémiová intímná starostlivosť - Dole bez starostí

GYNELLA - Prémiová intímná starostlivosť - Dole bez starostí

GYNELLA - Prémiová intímná starostlivosť - Dole bez starostí

Patentované produkty
GYNELLA Silver Caps sú patentované produkty na báze striebra určeného na vaginálne použitie.
Certifikácia
Produkty GYNELLA Intimate Wash, GYNELLA Girl Intimate Wash a GYNELLA Silver Caps majú udelenú pečať Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti.

  • Intímna hygiena

Správna a dôkladná intímna hygiena chráni a udržuje rovnováhu vaginálnej flóry a tým poskytuje bariéru proti najrôznejším infekciám a vírusom.

GYNELLA Intimate Wash
GYNELLA Girl Intimate Wash
GYNELLA Intimate Foam

  • Vaginálne infekcie

Vaginálne infekcie sú pre ženu nepríjemnou záležitosťou. Môžu mať rôzny pôvod. Niektoré majú spoločné znaky, niektoré spoločné rizikové faktory.

GYNELLA Silver Caps
GYNELLA Silver Gel
GYNELLA Silver Foam

  • Plodnosť

Problémy s počatím sa objavujú u stále väčšieho množstva párov, ktoré sa o neho pokúšajú. Problém môže byť ako na strane ženy, tak na strane muža.

GYNELLA Natal Ferti Gel


Produkty prisudzovaných k tejto novinke