GYNELLA - Prémiová intímná starostlivosť - Dole bez starostí

GYNELLA - Prémiová intímná starostlivosť - Dole bez starostí

GYNELLA - Prémiová intímná starostlivosť - Dole bez starostí

Patentované produkty
GYNELLA Silver Caps sú patentované produkty na báze striebra určeného na vaginálne použitie.
Certifikácia
Produkty GYNELLA Intimate Wash, GYNELLA Girl Intimate Wash a GYNELLA Silver Caps majú udelenú pečať Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti.

  • Intímna hygiena

Správna a dôkladná intímna hygiena chráni a udržuje rovnováhu vaginálnej flóry a tým poskytuje bariéru proti najrôznejším infekciám a vírusom.

GYNELLA Intimate Wash
GYNELLA Girl Intimate Wash
GYNELLA Intimate Foam

  • Vaginálne infekcie

Vaginálne infekcie sú pre ženu nepríjemnou záležitosťou. Môžu mať rôzny pôvod. Niektoré majú spoločné znaky, niektoré spoločné rizikové faktory.

GYNELLA Silver Caps
GYNELLA Silver Gel
VAGILACT
GYNELLA Silver Foam

  • Plodnosť

Problémy s počatím sa objavujú u stále väčšieho množstva párov, ktoré sa o neho pokúšajú. Problém môže byť ako na strane ženy, tak na strane muža.

GYNELLA Natal Ferti Gel
SwimCount


Produkty prisudzovaných k tejto novinke