Ochrana osobných údajov

Společnost Lékárna Karlov s. r. o. zřizuje a provozuje e-shopy www.lekarna-doktorka.cz a www.lekaren-doktorka.sk .

Společnost působí v rámci farmaceutického trhu v České Republice přes 22 let a úspěšně provozuje polikliniku a lékárnu Karlov v Prostějově. Zakládáme si na kvalitě poskytovaných služeb a chceme zákazníkovi nabízet kvalitní a prověřené produkty. Ochrana osobních údajů je po celou dobu našeho podnikání nejvyšší prioritou.

 

Pojďme se na to podívat rychle a jednoduše pomocí otázek a odpovědí.

 

 • Kdo jsme?

Jsme lékárenský e-shop zřizovaný lékárnou pod velmi přísným dohledem Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Na lékárně zpracováváme citlivé osobní údaje a již před nařízením GDPR jsme museli činit kroky k tomu, aby informace o pacientech a klientech byli v bezpečí a nedostali se do rukou třetích osob.

 • Jaké osobní údaje o Vás schraňujeme?

Jméno a příjmení, akademický titul, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, datum registrace, data objednávek.

 • Jak jsme tyto osobní údaje získali?

Tyto osobní údaje jsme získali na základě uzavřené kupní smlouvy, respektive souhlasem s obchodními podmínkami. Dále přihlášením se k odběru novinek a newsletterů pomocí funkce double optin.

 • Můžou mi i nadále chodit newslettery?

ANO.  Můžeme zasílat všem svým zákazníků, od kterých jsme získali e-mailovou adresu v souvislosti se svou obchodní činností, hromadný newsletter - tedy obchodní sdělení ohledně svého zboží a nabízených služeb, a to v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Pokud si Zákazník nepřeje tato hromadná obchodní sdělení dostávat, může projevit svůj nesouhlas, tedy odhlásit se ze zasílání newsletterů,  kliknutím na tlačítko „ODHLÁSIT“ ve spodní části newsletteru nebo nám zaslat e-mail s požadavkem ukončení zasílání newsletteru.

 • Jak dlouho o mě osobní údaje shromažďujete?

Osobní údaje zpracováváme hlavně za účelem vyřízení objednávky a z důvodů finanční kontroly ze strany státních orgánů je archivujeme 10 let. Osobní údaje zpracováváme i za účelem marketingové komunikace, reklamací, informací o stažení výrobku z trhu a dále po dobu určenou dalšími platnými právními předpisy. Doba archivace je 2 roky.

 • Kdo všechno zná moje osobní údaje?

Osobní údaje předáváme pouze těm stranám, kde je to nezbytně nutné, respektive za účelem vyřízení objednávky.

Zde Vám nabízíme jejich výčet a účel zpracování:

 • Sponte, spol. s.r.o. – vedení účetnictví a daňové evidence
 • Apatyka, spol. s.r.o. – lékárenský a informační systém,  správce serveru
 • Antee, spol. s.r.o. – vedení a správa e-mailových schránek
 • Advin Base spol. s.r.o. – IT řešení e-shopu a databáze klientů
 • Heuréka Shopping, spol. s.r.o. – zbožový vyhledavač a srovnávač, dotazníky spokojenosti e-mailem
 • Česká Pošta, s.p. – balíkové služby, doručování zásilek
 • Zásilkovna, spol. s.r.o. - balíkové služby, doručování zásilek
 • Geis, spol. s.r.o. - balíkové služby, doručování zásilek
 • Commerce Media s.r.o.  – odesílání newsletterů

Se všemi společnostmi máme uzavřené příslušné smlouvy o ochraně osobních údajů na základě nařízení GDPR. Všechna data jsou řádně zabezpečena a jsou pod neustálou kontrolou, aby se k nim nedostal nikdo cizí. Data jsou zpracovávána jen v  rámci regionu EU.

 

Ani toto Vám nestačilo? Pak se nás můžete zeptat pomocí následujících e-mailů:

 • lekarna@lekarna-doktorka.cz
 • lekaren@lekaren-doktorka.sk

 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenositelnost a omezení zpracování. Můžete vznést námitku i podat stížnost u dozorového úřadu.

 

Nyní již naleznete právní text Ochrany osobních údajů společnosti Lékárna Karlov s. r. o.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Lékárna Karlov, s.r.o., IČO: 02328194, se sídlem Karlov 2389/1, Prostějov 796 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 80924 (dále také jen jako “KARLOV“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů které provádí, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností KARLOV.

Kontrola nad daty

Všechna data jsou zpracovávána společností Lékárna Karlov, s.r.o., v České republice.

Žádná data nejsou dávána ani přeprodávána třetím osobám.

E-shop je zřizován Lékárnou Karlov, Prostějov a je certifikován Státním ústavem pro kontrolu léčiv (dále jen „SUKL“) .

 

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

KARLOV zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako Nařízení), přičemž tyto osobní údaje KARLOV shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a/nebo existence platného souhlasu subjektu údajů a/nebo po dobu uplatňování oprávněného zájmu a následně po dobu určenou ostatními legislativními požadavky. Osobní údaje jsou KARLOV vždy zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

KARLOV nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve významu čl. 9 Nařízení.

 

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění smlouvy

Pro účely plnění smlouvy s Vámi zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, akademický titul, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, datum registrace, data objednávek. Data zpracováváme pro účely dodání objednaného zboží/služeb a vyřízení případných reklamací. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě plnění smlouvy, zpracováváme* po dobu 2 let.

*i pouhé uložení dat v našich databázích je podle GDPR považováno za zpracování

 

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě oprávněného zájmu KARLOV

Pro účely uplatnění oprávněného zájmu KARLOV zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, akademický titul, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, informace o použitém webovém prohlížeči, datum registrace, data objednávek, datum posledního přihlášení, marketingovou segmentaci (bez zahrnutí citlivých položek objednávek). Data zpracováváme za účelem přímé komunikace, případných právních sporů, zabezpečení našich informačních systémů a předcházení podvodům. Oprávněný zájem uplatňujeme u zákazníků, kteří u KARLOV realizovali objednávku v posledních 2 letech.

 

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, akademický titul, dodací adresu, fakturační adresu (vč. IČ a DIČ), číslo účtu, telefon, e-mail, položky objednávky, IP adresu, data objednávek. Data zpracováváme za účelem vedení účetnictví, správy daní a předání případné informace ze strany státních orgánů (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

 

Používání našich služeb

V případě existence právního důvodu zpracování (viz výše) zaznamenáváme Vaše návštěvy a používání našich služeb.

Zaznamenáváme data o používání, když navštěvujete nebo jinak používáte naše služby, včetně našich webů,jako např. když si prohlížíte obsah nebo reklamu (na našem webu nebo mimo ně), nebo na ně kliknete, když provádíte vyhledávání, nebo sdílíte své zkušenosti. Za účelem vaší identifikace a zaznamenávání vašeho používání našich služeb používáme přihlašovací údaje, soubory cookies, informace o použitém zařízení a adresy internetového protokolu („IP“).

Zaznamenáváme data z Vašich objednávek a ty dále předáváme zbožovým srovnávačům za účelem umožnění Vašich recenzí.

Souhlasíte-li s předáním osobních údajů za účelem hodnocení nákupu (dojde-li k zaškrtnutí políčka) přepošleme informace o objednávce spolu s vaší e-mailovou adresou společnosti Heureka.sk . Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení našich produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.

Služba ověřeno zákazníky 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

Jak používáme Vaše data

Vaše data používáme vždy pouze v souladu s platnou legislativou k poskytování, podpoře, přizpůsobování a rozvoji našich služeb.

 

Zdroje osobních údajů

KARLOV získává osobní údaje od Vás, subjektu údajů, při realizaci objednávky a při registraci k odběru novinek a newsletterů.

 

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle KARLOV a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli KARLOV, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením. KARLOV využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

Aktuální seznam Zpracovatelů osobních údajů pro KARLOV naleznete níže:

 • Sponte, spol. s.r.o. – vedení účetnictví a daňové evidence
 • Apatyka, spol. s.r.o. – lékárenský a informační systém, právce serveru
 • Antee, spol. s.r.o. – vedení a správa e-mailových schránek
 • Advin, Base spol. s.r.o. – IT řešení e-shopu a databáze klientů
 • Heuréka Shopping, spol. s.r.o. – zbožový vyhledavač a srovnávač, dotazníky spokojenosti e-mailem
 • Česká Pošta, s.p. – balíkové služby, doručování zásilek
 • Zásilkovna, spol. s.r.o. - balíkové služby, doručování zásilek
 • Geis, spol. s.r.o. - balíkové služby, doručování zásilek
 • Commerce Media s.r.o.  – odesílání newsletterů

KARLOV zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s požadavky Nařízení a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Minimálně stejné zabezpečení vyžaduje KARLOV i od svých Zpracovatelů osobních údajů.

KARLOV informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

 

Práva subjektů údajů

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování i přenos k jinému subjektu. Na vyřízení Vaší žádosti máme 30 dní od doručení. Také můžete vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit na základě zaslaného e-mailu - lekarna@lekarna-doktorka.cz do předmětu prosím zadejte "OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ" .

 

Tento text nabývá účinnosti dne 25.5.2018.